?

Log in

No account? Create an account
Ik heb een erg leuke verrassing voor dolle_harold. Nu zijn… - het leven van een gezonde hollandse meid! [entries|archive|friends|userinfo]
Vredelieveke

[ website | Moderne Kledingwinkel ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 27th, 2005|07:58 pm]
Vredelieveke
Ik heb een erg leuke verrassing voor dolle_harold. Nu zijn jullie vast heel benieuwd wat het is!
Helaas kan ik jullie nog niets vertellen :D
jolie_bebe, jij houdt het ook nog even stil, he? :) 7kisses zit echt vol originele ideeën :D
linkReply

Comments:
[User Picture]From: marjolijntje
2005-05-27 07:12 pm (UTC)
ik ben zeker wel benieuwd ja :D
(Reply) (Thread)
From: x_ikookvanjou
2005-05-27 07:40 pm (UTC)
IK OOK :|
Nondeju!
(Reply) (Thread)
From: ex_mahayana900
2005-05-29 10:59 am (UTC)
nou ben ik ook nieuwsgierig geworden!!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dolle_harold
2005-05-30 08:42 am (UTC)
Wat ben je toch een deugniet :D:D Samen met jolie_bebe plannetjes smeden als ik even niet oplet! :D Ik hoop alleen niet dat het weer zo'n modieuze fleecetrui is, want daar krijg ik altijd uitslag van :D:D:D
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: miss_etam
2005-06-06 01:10 am (UTC)
Je zit vast op het puntje van je stoel :D
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: boxjumpah
2005-06-01 09:16 am (UTC)
Hey ik zag dat je me had toegevoegd?
Heb geen idee wie je bent maar ik ben verhuisd naar sklent ;D
(Reply) (Thread)
From: 7kisses
2005-06-01 09:58 am (UTC)
Oh ja?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lilian
2005-06-04 12:53 pm (UTC)

Heej wat gezellig!

Fijn receptjes uitwisselen, ik weet nog wel wat lekkere koekjes!
*terug geadd*
(Reply) (Parent) (Thread)
From: 7kisses
2005-06-04 01:14 pm (UTC)

Re: Heej wat gezellig!

Doe maar niet, ik ban je toch wel.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lilian
2005-06-04 01:22 pm (UTC)

licht ontvlambaar?

Had het niet tegen jou, maar tegen de dolle meid die mij geadd had.
Let effe op in welke discussie je zit voordat je begint te gifkikkeren.
Dan let ik voortaan op hoe ik op een bericht reply.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: miss_etam
2005-06-06 01:09 am (UTC)

Re: licht ontvlambaar?

Ik ben blij dat je het zo gezellig vindt :D
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: meatboll
2005-06-05 01:16 pm (UTC)
zou je mij uit je lijst willen halen???
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: miss_etam
2005-06-06 01:09 am (UTC)
Ik vrees dat ik je daar nu te goed voor ken :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: just_me_jojo
2005-06-07 08:30 pm (UTC)
verwijder mij maar!! NU
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: miss_etam
2005-06-13 05:30 pm (UTC)
Och, ik begin een beetje moe te worden van dit soort verzoekjes :)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: mier
2005-06-09 12:12 pm (UTC)
Verwijder mij ook aub.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: miss_etam
2005-06-13 05:30 pm (UTC)
Misschien later :)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: mier
2005-06-13 08:08 pm (UTC)
Kutwijf.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lie_to_me_
2005-06-13 08:14 pm (UTC)
ja wil je me ook gelijk verwijderen!! ik sta al bij meerdere deusen in de vreindenlijst, jou hoef ik nie ook nog bij
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dolle_harold
2005-06-14 11:11 am (UTC)
Ik ga vlug kijken of je al in de mijne staat :D
(Reply) (Parent) (Thread)