?

Log in

No account? Create an account
:D - het leven van een gezonde hollandse meid! [entries|archive|friends|userinfo]
Vredelieveke

[ website | Moderne Kledingwinkel ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

:D [Apr. 1st, 2005|12:36 am]
Vredelieveke
Go to images.google.com.
Type in your answers to the following questions and post the first postable image result for each (although this may depend on your definition of what is postable.)

1.Place you grew up

2.place you live now

3.favourite cartoon

4.favourite food

5.favourite drink

6.favourite song

7.favourite smell

8.favourite shoes
linkReply

Comments:
Page 1 of 2
<<[1] [2] >>
(Deleted comment)
[User Picture]From: miss_etam
2005-04-01 01:59 pm (UTC)
Vast niet. Wij hebben thuis geen sinas. Mijn moeder is bang dat ik het stiekem zal drinken :(
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dolle_harold
2005-04-01 06:51 am (UTC)
Ik zou ook binnenkort graag een keertje bij je op bezoek komen in Vinkeveen, hopelijk kan je je mam ervan overtuigen dat ik helemaal niet zo onstuimig ben, maar eigenlijk een hele brave borst!! :D:DD *love you forever hihi*
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: miss_etam
2005-04-01 02:00 pm (UTC)
Ik ga snel MSN weer downloaden, het mag weer :D :D :D
Mijn mams is erg vrolijk door het mooie lenteweer, ik denk dat je binnenkort wel langs mag komen :D
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: marjolijntje
2005-04-01 07:19 am (UTC)
hmmm okee
:-/
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: miss_etam
2005-04-01 02:01 pm (UTC)
Jij vertrouwt natuurlijk niemand op deze jolige dag! Ik kan je verzekeren dat deze vragenlijst naar waarheid is ingevuld, hoor :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: malafide
2005-04-01 11:26 am (UTC)
die schoenen heb ik ook!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dolle_harold
2005-04-01 01:48 pm (UTC)
Heb jij ook de aangepaste versie? Vredelieveke heeft namelijk nogal klompvoeten, maar dat vind ik juist wel aantrekkelijk :$
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
From: postpapier
2005-04-01 03:38 pm (UTC)
is dat niet te alternatief, die punten onderaan je schoenen? :O
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: miss_etam
2005-04-01 09:28 pm (UTC)
Dat vind ik juist leuk, een beetje een scherp randje aan mijn degelijke stijl :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: konijntje
2005-04-01 07:16 pm (UTC)
Ik woon in Wilnis, da's vlak bij VinkeveeN :D
Heb lang in de thuiszorg gewerkt en toen kwam ik ook vaak in Vinkeveen, dus ik ken daar best veel straten :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: miss_etam
2005-04-01 09:29 pm (UTC)
Wat grappig! Ik had vroeger een vriendinnetje in Wilnis, dus ik ben er in het verleden best veel geweest. Helaas zijn we elkaar wat uit het oog verloren. Je heet toch niet toevallig Jantien he? :D
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: __gwendolyn
2005-04-02 03:49 pm (UTC)
Verwijder mij even uit je vriendenlijst wil je?
Ik add jou ook niet zomaar, ik hoef je niet in mijn lijst.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: miss_etam
2005-04-02 09:42 pm (UTC)
Ik geef je een nachtje om er nog even over na te denken :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: t0xic_candy
2005-04-03 09:25 pm (UTC)
oh je hebt me geadd, wat vriendelijk! dolle pret hierrr :p
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: t0xic_candy
2005-04-03 09:26 pm (UTC)
oh je hebt me geadd, wat vriendelijk! dolle pret hier :p
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: t0xic_candy
2005-04-03 09:26 pm (UTC)
nu 3 maal zelfs!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: miss_etam
2005-04-04 01:52 pm (UTC)
Hihi, wat leuk dat je zo enthousiast bent. Wij worden vast heel dikke LiveJournalvriendinnen :D
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
From: discocrust
2005-04-08 11:55 am (UTC)
hallo wie ben jij ?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: willdieyoung
2005-04-11 12:10 pm (UTC)
Wis mij uit je lijst.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: willdieyoung
2005-04-11 12:10 pm (UTC)
Wis mij uit je lijst. 1
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: willdieyoung
2005-04-11 12:10 pm (UTC)
Wis mij uit je lijst.2
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: willdieyoung
2005-04-11 12:10 pm (UTC)
Wis mij uit je lijst.3
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: willdieyoung
2005-04-11 12:10 pm (UTC)
Wis mij uit je lijst.4
(Reply) (Thread)
Page 1 of 2
<<[1] [2] >>